یک زن و مرد استرالیایی با تبر به جان یک مرد میانسال افتادند

 دو استرالیایى که با تبر به جان یک مرد ۴۵ ساله افتاده بودند دادگاهى مى شوند.

به گزارش سرویس حوادث آریا ، به نقل از خبرگزارى “استرالیا” ، یک زن ۴۶ و مرد ۳۳ ساله استرالیایى به اتهام ضرب و جرح یک مرد ۴۵ ساله با تبر ، دستگیر شدند.این مرد ۴۵ ساله در خانه اى در غرب سیدنى ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه بعداز ظهر مورد حمله یک زن و مرد قرار گرفت و به شدت مجروح شد.پس از انتقال مصدوم به بیمارستان و اطلاع پلیس از حادثه دو متهم بازداشت شده و براى ارائه توضیحات به پاسگاه پلیس منتقل شدند.