یک سایت خبری فاش ساخت؛ اعترافات یکی از مسئولان کوکاکولا

 یک سایت خبری، به افشای پرداخت سالانه به شرکت کوکاکولا به نقل از یکی از مسئولان کوکاکولا پرداخت.


به گزارش سرویس سیاسی آریا، به نقل از سایت خبری مطالبه، یکی از مسوولان کوکاکولا در توضیحی اعلام کرد که لیسانس این کارخانه از قبل انقلاب ادامه یافته و لغو نشده است! وی همچنین گفت میزان پرداختی ما به شرکت واسطه ایرلندی فقط سالانه ۵/۱ میلیلارد تومان است !


وی اشاره کرد برخی کارخانه ها در تهران هستند که دارند نوشابه هایی اصیل تر از آنچه ما تولید می کنیم تولید و توزیع می کنند. وی درباره علت استفاده از عنوان کوکاکولا گفته است : بازار فروش ما وابسته به همین نام است و نمی توانیم آنرا حذف کنیم !