یک عکس منتشر نشده از محمود شهریاری

محمود شهریاری در کنار دخترش روژان