این ماهی می‌تونه کروکودیل رو قورت بده!

ماهی که کروکودیل می خورد

شبکه خبر: «جرمی وید» پنجاه و دو ساله، ماهی عظیم الجثه ای را در رودخانه ای در کونگوی آفریقا کشف کرد، که می‌تواند انسان و حتی کروکودیل را ببلعد! این ماهی از گروه ببر ماهی و بسیار کشنده است. این ببرماهی ۳۲ دندان دارد که با دندان های کوسه هم اندازه است. وزن این ماهی ۱۵۴ پوند است و پنج فوت طول دارد.

ماهی که کروکودیل می خوردماهی که کروکودیل می خوردماهی که کروکودیل می خوردماهی که کروکودیل می خورد