یک مسابقه شوم/ رقابت شوم دو مرد آمریکایى در تعرض به دختران نابالغ

 دو مرد آمریکایى به اتهام رقابت در تعرض به دختران کم سن و سال بازداشت شدند.

گزارش سرویس حوادث آریا به نقل از سایت “وى تو ناین” حاکى است، دو مرد آمریکایى در یک بازى رقابتى تعدادى دختر را که در سنین ۱۳ تا ۱۵ سال بودند، مورد آزار و اذیت قرار دادند.براساس این گزارش، برنده این مسابقه شوم ،چارلز یوستون ۲۹ سال بود که به اتهام ۱۱ مورد تعرض به دختران زیر سن قانونى دستگیر شد.براساس تحقیقات به عمل آمده، آنها قربانیان خود را از بین دخترانى که از قبل با آنها آشنا بودند انتخاب مى کردند و بیش از یک سال بود که در حال ارتکاب این جرایم بودند.گفتنى است،‌ آنها در حال حاضر در بازداشت هستند و هنوز از میزان مجازاتشان اطلاعى در دست نیست.