یک مهمانی قدیمی در سال ۱۳۰۴ + عکس

تصویر یک مهمانی قدیمی در سال ۱۳۰۴

مهمانی قدیمی

@——————————————————-@

خب حالاکه مهمانی رفتید لطفا لینک زیر رابازکنید و

درگروه چرخ وفلک هم دوری بزنید.دوست داشتی عضوشو .نظرات خودرابفرست خوشحال میشوم

@گروه چرخ وفلک@شروع به چرخش کرد لطفا به این گروه سربزنید

ودربحث هاشرکت کنید @البته اگه سرتون گیج نمیره@@

نشانی خانه دوست:http://khabarineh.ir/pages/75/forum/