یک مهمانی قدیمی در ۱۳۰۴ + عکس

تصویر یک مهمانی قدیمی در سال ۱۳۰۴

مهمانی قدیمی