یک نگاتیو را فقط با مغزتان ظاهر کنید

این عکس، یک تبلیغ شرکت سونی است.
روی نقاط رنگی روی بینی در عکس تمرکز کنید، تا ۳۰ بشمارید، حالا به دیوار یا سقف سفید رنگ یا هر جایی که سفید یکدست باشد نگاه کنید و شروع به پلک زدن کنید.
تبریک! شما فقط بامغزتان یک نگاتیو را ظاهر کردید!

دختر ۱۶ ساله اسپانیایی، زیبایی زنانه و رنگ ها و میوه ها
با حدود دو سال تجربه در کار عکاسی ، این دختر شانزده ساله اسپانیایی عکس های بسیار قابل توجهی از خودش گرفته است. تم این عکس های کار با میوه و صورت و رنگ هاست. وی اشاره داد که کار روی صورت را خیلی دوست دارد و فکر می کند صورت افراد مثل دیکشنری کاملی از احساسات و ایده های آنهاست.