۲ خطای دید جالب و دیدنی + عکس

به نظر شما در تصویر زیر, رنگ قسمت بالایی و پایینی چه تفاوتی با هم دارد؟

خطای دید

اشتباه نکنید, رنگ هر دو قسمت یکی است!
برای اطمینان یک بار دیگر به تصویر برگردید و انگشت خود را بر روی خط جداکننده بگذارید و نگاه کنید.

 

خطای دید

این شکل از سمت راست چند تا مستطیل هستش حالا از از سمت چپ بشمارید.