۹۴‬ پس لرزه در لرستان به ثبت رسید

شبکه‌های لرزه نگاری وابسته به مرکز لرزه‌نگاری کشوری تاکنون ‪ ۹۴‬پس لرزه را در مناطق شمالی استان لرستان ثبت کرده‌اند.
به گزارش روز یکشنبه موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران این پس لرزه‌ها پس از زمین لرزه ‪ ۶‬ریشتری که ساعت ‪ ۴‬و ‪ ۴۷‬دقیقه جمعه گذشته در شهرستان دورود لرستان به وقوع پیوست ثبت شده است.
این موسسه در نمابر ارسالی خود به دفتر ایرنا افزوده است: این تعداد پس لرزه‌اززمان وقوع زمین لرزه‪ ۶‬ریشتری تا ساعت ‪ ۱۳‬امروز یکشنبه‌ در شهرستانهای دورود و بروجرد بوقوع پیوسته است.
در جریان این زمین لرزه‌ها بیش از ‪ ۷۰‬نفر کشته و یک هزار و ‪ ۳۰۰‬نفر نیز زخمی شدند.
وقوع زلزله اخیر در شهرستانهای بروجرد و دورود حدود ‪ ۱۵‬هزار خانوار را بی خانمان کرد.