‌٨۶٣/۵� � /٢٣ ازدواج نکرده در کشور

سازمان ملی جوانان در گزارشی اعلام کرد: میانگین سن ازدواج دختران در سال ۸۵، ۲۰ تا ۲۴ سال و پسران بین ۲۰ تا ۲۹ سال بوده است.


به گزارش خبرنگار «اجتماعی» ایسنا، دکتر اسحاقی ، معاون مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان، امروز صبح به همراه جمعی از کارشناسان این دفتر به بررسی آمار و اطلاعات مرتبط با بحث ازدواج جوانان پرداختند و درحالیکه انتظار ارائه جدیدترین آمار مربوط به ازدواج جوانان در ایران می‌رفت، باز هم آمار سال ۸۵ را مبنا قرار داده و تحلیل‌های خود را ارائه کردند.


در این جلسه اعلام شد که استان‌های آذربایجان شرقی، گیلان، زنجان از نظر متوسط تعداد ازدواج در هر ۱۰ هزار نفر بیشترین تعداد ازدواج را داشته‌اند و در سالهای ۸۰ و ۸۱ به بعد تعداد استان‌هایی که وضعیت ازدواج در آنها بیشتر از متوسط کشور است ، بیشتر شده است. همچنین در برخی از استان‌ها تعداد ازدواج در هر ده هزار نفر در سال ۸۴ به یکصد و۳۰ مورد در ده هزار نفر هم رسیده است.


براساس این گزارش سازمان ملی جوانان ، در سال ۸۵ و طی یک بررسی ۱۱ ساله، استان خراسان ، مازندران ، گیلان و اردبیل بیش از یکصد و ۱۰ مورد ازدواج در ۱۰ هزار نفر داشته‌ و در این بین استان‌های ایلام با ۶۹ مورد ازدواج، سیستان با ۶۲ مورد، کهگیلویه و بویراحمد با ۷۹ مورد و هرمزگان با ۷۹ مورد ازدواج در ده‌هزار نفر از میانگین ۹۷ مورد ازدواج در ده هزار نفر کل کشور کمتر بوده‌اند.


به گزارش ایسنا، میانگین ازدواج در برخی از استان‌ها نظیر یزد و همدان در طول این یازده سال کمتر از میانگین کل کشور بوده است و به عکس برخی از استان‌ها نظیر مازندران همواره آماری بالاتر از میانگین کل کشور داشته‌اند. از سوی دیگر در استان کرمانشاه آمار ازدواج و طلاق به شکل برابر دچار مساله و مشکل است ، به عبارتی تعداد ازدواج‌ها تقریبا برابر با میانگین کشور است، اما در آمار طلاق از میانگین کل کشور پایین تر است.


همچنین در استان سیستان و بلوچستان نیز به دلیل مسایلی نظیر کم‌ثبتی ازدواج و طلاق در بین اهل تسنن (ثبت قانونی) شاهد آمار پایین ازدواج هستیم.


به گزارش ایسنا، براساس این آمار و اطلاعات میانگین ازدواج در استان تهران نیز در دوره ۱۱ ساله ۷۵ تا ۸۶ کمتر از میانگین کل کشور است.۶ درصد جمعیت افراد هرگز ازدواج نکرده دراستان‌های خراسان، تهران ،‌اصفهان وفارس قرار دارندجمعیت مردان ده سال به بالای هرگز ازدواج نکره بیشتر از زنان است


از سوی دیگر توزیع نسبی جمعیت افراد هرگز ازدواج نکرده از ۱۰ سال به بالا نشان می‌دهد که حدود ۶ درصد از جمعیت افراد ازدواج نکرده کشور در استان‌های خراسان، تهران ،‌اصفهان، فارس قرار دارند.


همچنین کل جمعیت هرگز ازدواج نکرده از ۱۰ سال به بالا (بر اساس سرشماری‌ها) ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار و ۸۶۳ نفر به تفکیک مرد و زن هستند و از این تعداد ۱۳ میلیون و۱۳۰ هزار و ۹۷۰ نفر را مردان و ۱۰ میلیون و ۳۶۵ هزار و ۸۹۳ نفر را زنان ازدواج نکرده تشکیل می‌دهند.


بر این اساس تعداد جمعیت افراد هرگز ازدواج نکرده بین سنین ۱۵ تا ۴۴ سال ۱۶ میلیون و۸۲۴ هزار و ۸۸۳ نفر است که ۹ میلیون و ۷۴۰ هزار و ۵۸۶ نفر آنها مرد و ۷ میلیون و ۱۰۲ هزار و ۲۹۷ نفر آنها نیز زن هستند.یک میلیون و ۲۲۰ هزار و ۲۸۷ ، جمعیت تجرد قطعی ایران


به گزارش ایسنا، در این میان جمعیت افراد هرگز ازدواج نکرده در سال ۸۵ که بین سنین ۳۰ تا ۶۵ سال هستند ، یک میلیون و ۲۲۰ هزار و ۲۸۷ نفر است که در واقع جمعیت تجرد قطعی را نشان می‌دهد.


براساس گزارش ارائه شده توسط معاونت مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان ، تعداد مردان ازدواج کرده و ثبت ازدواج شده کشور در سال ۸۵ که بین سنین ۱۰ تا ۱۴ سال قرار دارند ۱۹ هزار و۲۹۳ نفر و تعداد زنان ازدواج کرده بین این سنین نیز ۴۳ هزار و ۹۰ نفر بوده است.


همچنین تعداد مردان ازدواج کرده بین سنین ۱۵ تا ۱۹ سال در سال ۸۵ ، ۸۴ هزار و ۱۱۱ نفر و تعداد زنان ازدواج کرده در بین این سنین ۷۰۲ هزار و ۷۹۶ نفر بوده است.


از سوی دیگر جمعیت مردان ازدواج کرده ۶۵ سال به بالا در سال ۸۵ یک میلیون و۷۰۱ هزار و ۹۷۸ نفر و جمعیت زنان نیز ۷۲۶ هزار و ۳۱۶ نفر بوده است.


براساس این گزارش، در حال حاضر ۳۳ میلیون و ۱۱۳ هزار و ۱۵۸ نفر در کل کشور دارای همسر هستند. با مضیقه ازدواج روبرو هستیمهمسان‌سنی ، راه رفع تجرد قطعی دخترانبه گزارش خبرنگار گروه «اجتماعی» ایسنا، در این جلسه خانم کاظمی پور یکی از کارشناسان معاونت مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان ، خاطرنشان کرد: در سال ۸۶ نسبت به سال ۸۵ شاهد رشد ۱/۸ درصدی در ازدواج جوانان و نیز شاهد کاهش ۲/۶ درصدی طلاق در همین مدت بوده‌ایم و به عبارتی در سال ۸۶ طلاق روند کاهشی داشته است.


دکتر کاظمی پور، تصریح کرد: ازدواج قطعی در بین جوانان۳۰ سال به بالا با مشکل مواجه است و ما نظیر بسیاری دیگر از کشورها در وضعیت مضیقه ازدواج مواجه هستیم. در این حال نوسان میزان باروری یکی از دلایل مضیقه ازدواج در جوامع است که ایران هم با آن مواجه است و اگر بخواهیم بحران تجرد قطعی را برای دختران کاهش دهیم، همسان‌سنی برای آنها پیشنهاد می‌شود.


وی یادآورشد: واقعه ازدواج در گروه‌های سنی مشخص معمولا بهنگام و پیش‌بینی شده نیست.بیش از ۸۰ درصد دختران در سال ۸۶ بین ۲۰ تا ۲۴ سالگی ازدواج کرده‌اند


به گزارش ایسنا، دکتر اسحاقی ــ معاون مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان در این جلسه تصریح کرد: ۸/۴۸ درصد دختران در سال ۸۵ در بین سنین ۲۰ تا ۲۴ سال و ۶/۳۲ درصد پسران نیز در این سن ازدواج کرده‌اند و می‌توان گفت که بیش از ۸۰ درصد دختران در سال ۸۵ بین سنین ۲۰ تا ۲۴ سال ازدواج کرده‌اند و این فاصله سنی ، سن ازدواج دختران در این سال بوده است. همچنین بیش از ۸۰ درصد پسران در سال ۸۵ در فاصله سنی ۲۰ تا ۲۹ سال ازدواج کرده‌اند.


وی یادآورشد: عموم ازدواج‌ها در سن مناسب خود صورت گرفته‌اند و برخی از جوانان با تاخیر و دیرهنگام ازدواج کرده‌اند، ولی نمی‌توان گفت که یاس از ازدواج و تجرد قطعی در بین آنها وجود دارد، چرا که در مورد مقوله ازدواج ما با ازدواج‌های زود هنگام ، به هنگام و دیر هنگام روبرو هستیم.۱۵ تا ۲۷ سال و ۱۸ تا ۲۰ سال سن بهنگام ازدواج دختران و پسران


وی در ادامه گفت: با توجه به آمارهای دوره ۱۱ ساله موجود به این نتیجه می‌توان رسید که سن بهنگام ازدواج برای دختران ۱۵ تا ۲۷ سال و سن بهنگام ازدواج برای پسران نیز ۱۸ تا ۳۰ سال است. درعین حال سن مناسب و قابل ترویج برای دختران ۱۸ تا ۲۴ سال و سن مناسب و قابل ترویج برای ازدواج پسران هم ۲۱ تا ۲۷ سال بوده و این سن در واقع همان مدلی است که در جامعه اتفاق افتاده است.


وی خاطرنشان کرد: ازدواج پس از ۲۷ سال برای دختران و پس از ۳۰ سال برای پسران ازدواج دیرهنگام تلقی می‌شود که البته مشکلی را ایجاد نمی‌کند.


دکتر اسحاقی عنوان کرد: این توقع وجود دارد که رشد واقعه ازدواج در سال ۸۷ به ۷/۸ درصد برسد.


وی همچنین جمعیت افراد ازدواج کرده در سال ۸۵ را که در سن ازدواج بوده‌اند، ۱۲ درصد کل جمعیت افراد در سن ازدواج اعلام و خاطرنشان کرد: این۱۲ درصد مربوط به سال ۸۵ بوده و ممکن است این جوانان در سال ۸۶ و یا امسال اقدام به ازدواج کرده باشند.فاصله سنی زوج و زوجه به سه تا ۵ سال رسیده استفاصله سنی یکسان و یا بالاتر بودن سن زوجه نسبت به زوج در بین افراد تحصیلکرده بیشتر است


به گزارش ایسنا، در ادامه این جلسه که در پایان به پرسش و پاسخ خبرنگاران با مسوولان و کارشناسان حاضر انجامید، دکتر کاظمی پور در پاسخ به سوال ایسنا در مورد افزایش تعداد ازدواج‌هایی که سن زوجه بیشتر از زوج است، و یا هم سن هستند، توضیح داد: مدل فاصله بالای سنی بین زوج و زوجه در ازدواج‌های ایرانی کماکان رعایت می‌شود، اما این تفاوت سنی به ۳ تا ۵ سال کاهش پیدا کرده است.


معاون مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان هم در ادامه این توضیحات گفت: در سال ۱۳۴۵ فاصله سنی زوج نسبت به زوجه ۶/۶ سال و در سال ۸۲ ، ۲/۷ سال بوده که به تدریج با بالا رفتن سن ازدواج و حضور زنان در اجتماع و مراکز آموزشی این فاصله کمتر شده است.


وی اظهارکرد: نوسان همسانی سنی در ازدواج‌ها خیلی زیاد نیست و این نوع ازدواج و گرایش بین افراد تحصیلکرده بیشتر است. در عین حال می‌توان گفت که در ۷۰ درصد ازدواج‌ها این تفاوت و فاصله سنی رعایت می‌شود.


معاون مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان،عنوان کرد: در سال ۱۳۴۵ میانگین فاصله سنی زنان با مردان ۸/۱۴ سال و در مورد مردها ۲۵ سال بوده است و این اختلاف سنی در سال ۸۲ به ۲۳/۲ سال در زنان و ۲۵/۹ سال برای مردان بوده است.