۱۰بار اعدام برای قاتل سریالی کرجی


به گزارش ایسنا ، در ابتدای جلسه دادگاه آرش سیفی نماینده دادستان در تشریح کیفرخواست اظهار کرد: متهم ردیف اول (امید.ب) متولد سال ۶۴ مسافرکش ، اهل قزوین، دارای سابقه کیفری ، بازداشت با قرار بازداشت موقت، متهم به ۱۰ فقره قتل ، سرقت و اختفای ادله جرم و متهم ردیف دوم (مریم.ش) معروف به ساحره فاقد سابقه کیفری ، متهم به معاونت در شش فقره قتل، ۱۰ فقره فروش اموال مسروقه و مخفی کردن ادله جرم است.


به گفته وی (فاطمه.ف) جسدش در سوم دی ماه سال ۸۵ در یکی از روستاهای لنگرود و جسد (جلیله.ل) در ۲۸ دی ماه سال ۸۵ در آستانه اشرفیه روستای جمال بالا ، جسد (مبارکه. م) ۲۲ بهمن سال ۸۶ در فاز چهارم مهرشهر و جسد (رقیه.ن) در ۲۳ اسفند سال ۸۶ در هشتگرد، جسد (مریم.ح) در ۲۹ فروردین سال ۸۷ در جاده قزل حصار، جسد (لیلا.الف) در ۹ اردیبهشت سال گذشته در کمال شهر کرج و جسد (ملیحه.ح) در ۲۴ اردیبشت سال گذشته در کمال شهر کرج و جسد (فریده.س) در ۸ خرداد ماه سال گذشته در شهر قدس کرج و جسد (الهام .ج) در ۲۷ خرداد سال ۸۷ در کمال شهر و جسد (فرحناز.ت) در ۲ تیرماه سال گذشته در کمالشهر کرج کشف شده است.


نماینده دادستان تهران افزود: با توجه به گزارش‌های مراجع انتظامی، اعترافات متهم، بازسازی صحنه‌های قتل ، قرائن و شواهد، کشف تعدادی از اموال مسروقه و شناسایی مال‌خرها تقاضای اشد مجازات برای متهمان را دارم.


قاضی عزیزمحمدی اولیای دم مقتولان را برای بیان خواسته شان فرا خواند که کلیه اولیای دم مقتولان تقاضای قصاص متهم را کردند و چند نفر از آنها خواستار اجرای حکم در ملاعام شدند.


قاضی عزیزمحمدی، متهم ردیف اول را فرا خواند و اتهام ۱۰ فقره قتل، سرقت و اختفای ادله جرم را به وی تفهیم کرد که متهم این اتهام را پذیرفت و گفت: ادله جرم را اختفا نکرده‌ام.


«امید» در دادگاه گفت: یک سال بعد از ازدواج به این کارها اقدام کردم، دست خودم نبود، آن موقعی که قتل‌ها را انجام دادم در حال خودم نبودم، وقتی آنها را می‌کشتم راحت می‌شدم. اجساد را در جاهای شلوغ می‌گذاشتم تا آنها را سریع پیدا کنند. در دو قتل مقتولان خودشان به خانه‌ام آمدند.


قاضی عزیزمحمدی درباره‌ انگیزه برای انجام ۸ قتل دیگر از متهم سوال کرد؟ متهم گفت: جنون به من دست می‌داد.


قاضی در مورد دخالت همسر وی در اتهامات از امید سوال کرد؟ متهم گفت: من همسرم را مجبور می‌کردم تا در فروش جواهرات کمکم کند و با زور من این کار را می‌کرد و ۱۷ ماه بی گناه در زندان است. من گناهکارم. ۱۰ فقره قتل و سرقت اموال را قبول دارم اما اختفای جسد را قبول ندارم. من داروهای روانگردان استفاده می‌کردم و در حالت خودم نبودم. من ناراحتی اعصاب داشتم و بعضی وقت‌ها همسرم را به قصد کشت می‌زدم.


وکیل متهم به قتل در ادامه به دفاع از موکلش پرداخت.


قاضی عزیزمحمدی متهم ردیف دوم را فرا خواند و اتهام معاونت در ۶ قتل و اختفای اجساد و مباشرت در ۱۰ فقره فروش مال مسروقه را به وی تفهیم کرد.


ساحره در دفاع از خود گفت: این اتهامات را قبول ندارم، من فقط فروش مال غیر را قبول دارم. همسرم می‌گفت این اموال را از یک سارق خریده و مرا مجبور می‌کرد تا آنها را بفروشم.


یکی از مستشاران شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران از این متهم سوال کرد چرا همسرت با وجود مسافرکشی اقدام به سرقت می‌کرد؟ بنزین سهمیه بندی بود و اجاره خانه‌ها نیز بالا بود.


متهم در مقابل پرسش‌های متعدد قضات شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران گفت: اعترافات قبلی از روی اجبار بوده است.


در ادامه قضات شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران دادگاه را به منظور رسیدگی به بخش دوم پرونده با محتوای منافی عفت، غیرعلنی برگزار کردند.


قضات شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران (عزیزمحمدی، سری، بومی، محمدی کشکولی و واعظی) پس از برگزاری جلسه دادگاه وارد شور شدند و متهم ردیف اول را به لحاظ وقوع ۱۰ فقره قتل به ۱۰ بار اعدام و به لحاظ سرقت و فروش اموال مسروقه به سه سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و متهم ردیف دوم را به اتهام معاونت در قتل‌ها به ۵ سال حبس و به اتهام فروش اموال مسروقه به دو سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کردند.


قاضی عزیزمحمدی در تشریح نحوه ارتکاب قتل‌ها گفت: متهم ردیف اول مقتولان را به عنوان مسافر سوار کرده و افرادی که دارای زیور آلات بودند با شگردهای خاص به داخل منزلش برده و مورد تعرض قرار می‌داده که در همین حین وی را خفه می‌کرده و جسد را در داخل ملافه‌ای پیچانده و آن را در مکانی مخفی می‌کرده است.