۱۰۰ بیمار با اختلال هویت جنسی در کشور درمان شدند

رئیس سازمان بهزیستی گفت: بهزیستی اسامی هزار بیمار با اختلال هویت جنسی را در اختیار دارد و طی سال گذشته، حدود ۱۰۰ نفر از این بیماران با کمک هزینه بهزیستی درمان شدند.ابوالحسن فقیه در گفتگو با فارس‌ افزود: سال گذشته حدود ۱۰۰ نفر از بیماران مبتلا به اختلال هویت جنسی با کمک هزینه بهزیستی تحت درمان قرار گرفتند؛ کمک هزینه بهزیستی برای درمان این بیماران یک میلیون تا ۵ میلیون تومان است و درمان آنها نیز فقط منحصر به عمل جراحی نمی‌شود.

وی اضافه کرد: این بیماران به تناسب وضعی که دارند، به تشخیص پزشک تحت مشاوره روانپزشکی، روان‌شناسی، مددکاری و درمان هورمونی قرار می‌گیرند و در نهایت تعدادی از آنها به تشخیص پزشک تحت عمل جراحی قرار می‌گیرند، بنابراین عمل جراحی تنها اقدام درمانی نیست که برای این افراد انجام می‌شود.


وی گفت: در زمان حاضر، سازمان بهزیستی آمار و اسامی هزار نفر از بیماران اختلال هویت جنسی را در اختیار دارد، ادعا نمی‌کنیم این آمار کامل و جامع است اما پرونده‌هایی که ما از بیماران دوجنسیتی در اختیار داریم هزار نفر است. این افراد این قابلیت را دارند که تحت درمان قرار بگیرند اما درمان آنها لزوما عمل جراحی نیست.

فقیه افزود: آماری که سازمان بهزیستی در اختیار دارد، با مراجعه خود این بیماران و معرفی آشنایان آنها به دست آمده است. ممکن است افرادی باشند که تاکنون مراجعه نکرده باشند‌ ولی تا جایی که ما در سازمان بهزیستی برآورد داریم، تعداد افراد با اختلال هویت جنسی در کشور همین‌ها هستند.

وی گفت: امسال نیز با کمک هزینه و حمایت سازمان بهزیستی، حدود ۱۰۰ نفر از بیماران دوجنسیتی تحت درمان قرار می‌گیرند.