۱۱۰ سال زندان برای نظامی آمریکایی که در تجاوز به دختربچه عراقی دست داشت


دادگاه نظامی امریکا یک نظامی ارتش این کشور را در فورت کامپل در ایالت کنتاکی به اتهام مشارکت در تجاوز به یک دختربچه عراقی و کشتن افراد خانواده وی در سال گذشته به ۱۱۰ سال زندان محکوم کرد.
به گزارش پایگاه اینترنتی الجزیره ، سرباز جیسی اسبیلمن به اتهام تجاوز و ۴ اتهام دیگر مربوط به قتل محکوم شناخته شد.
این نظامی آمریکایی در مارس ۲۰۰۶ به همراه چهار نظامی دیگر ارتش آمریکا از گروه ۱۰۱ به محمودیه در جنوب بغداد حمله کرده و پس از کشتن پدر و مادر و خواهر ۹ ساله عبیر قاسم الجنابی ، دختر بچه ۱۴ ساله عراقی ، به وی تجاوز کردند.
۵ نظامی آمریکایی پس از انجام این جنایت ، کودک مذکور را با منزل این خانواده به آتش کشیدند.
اسپیلمن ۲۳ ساله دوشنبه گذشته مشارکت در تجاوز و قتل این دختربچه عراقی را نفی کرده بود اما به اتهامات دیگرش مبنی بر آتش سوزی عمدی و شرب خمر معترف بود.
متهمان دیگر این پرونده به ۵ تا ۱۰۰ سال زندان محکوم شدند.