شلاق برای دو همسر اضافی!

شلاق برای دو همسر اضافی!
یک عضو پلیس عربستان به تحمل ۱۲۰ ضربه شلاق، شش هفته زندان، پرداخت جریمه نقدی و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. جرم این مرد داشتن شش همسر به جای چهار همسر قانونی است.

گروه جهان- یک عضو پلیس عربستان سعودی به تحمل ۱۲۰ ضربه شلاق، شش هفته زندان، پرداخت جریمه نقدی و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. جرم این مرد نقض قانون اسلامی ازدواج و داشتن شش همسر به جای چهار همسر قانونی است.
به گزارش قانون به نقل از دویچه وله، در عربستان سعودی، مردان مجاز هستند چهار همسر قانونی داشته باشند.

بنا بر این گزارش، یک عضو پلیس ارشاد شهر ریاض که وظیفه‌اش حفاظت از شئونات اسلامی در محافل عمومی بوده است، اکنون به جرم نقض قانون اسلامی ازدواج به تحمل شلاق، زندان، پرداخت جریمه نقدی و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است.
این مرد علاوه بر چهار ازدواج قانونی، دو همسر غیرقانونی نیز داشت.

روزنامه الشرق چاپ قطر نوشت، این مرد با سه زن شهروند عربستان سعودی و یک زن خارجی که به طور قانونی ساکن عربستان است چهار ازدواج قانونی داشته است. این پلیس ارشاد اما علاوه بر این چهار همسر رسمی، دو ازدواج غیرقانونی هم با دو زن خارجی داشته که به صورت غیرقانونی در عربستان سعودی اقامت دارند.