۱۵ سال حبس نتیجه تعرض به دختر ۹ ساله در افریقا

 دادگاه آفریقا، مردى را به جرم تعرض به دختر ۹ ساله به ۱۵ سال حبس محکوم کرد.

گزارش سرویس حوادث آریا به نقل از سایت “نیوز توانى فور” حاکى است، یک مرد ۴۴ ساله افریقایى به نام “جک مابنا” به اتهام تعرض به یک دختر ۹ ساله به دادگاه “پرتوریا” احضار شده بود.مابنا چندى پیش دختر ۹ ساله اى را فریب داده و پس از بردن او به منزلش، به او تعرض کرده است. براساس اظهارات قربانی، مابنا دختر را تهدید کرده بود که اگر موضوع را لو بدهد با کمربند او را کتک مى زدن و در صورت خاموش بودن و افشا نکردن موضوع براى او یک بطرى مشروب بخرد.دادگاه مابنا را به ۱۵ سال حبس محکوم کرد.