۱۸ دلیل محکم که به زن بودن خود افتخار کنید

۱۸ دلیل محکم که به زن بودن خود افتخار کنید

-۰۱ نام هر گل و زیبایی در طبیعت است را روی شما می‌گذارند.

– ۰۲ هنگامی که رنگ پریده یا بیمار هستید با کمی وسایل آرایش می‌توانید خود را زیباتر کنید و هیچ کس هم از شما ایرادنمی‌گیرد( کاری که بسیاری از آقایان مد روز یواشکی انجام می‌دهند(.

– ۰۳ تمام شاعران ایران زمین در وصف گل روی شما هزاران شعر گفته و خط و خال و چشم و ابروی شما را ستوده اند.

– ۰۴ مجبور نیستید سر کار بروید و پول یک ماه کار و تلاشتان را برنج و گوشت و نخود و لوبیا بخرید.

– ۰۵ به راحتی و با اعتماد به نفس هر وقت که لازم بود گریه می کنید و غم و غصه هایتان را در دل جمع نمی کنید تا سکته کنید. – ۰۶ عمرتان بسیار طولانی است.

– ۰۷ آنقدر حرف برای گفتن دارید که هرگز کم نمی‌آورید.

– ۰۸ همیشه یک عالمه دوست و رفیق ناب دارید و کمتر گرفتار رفیق ناباب می شوید. – ۰۹ هرگز در حمام خود را گربه شور نمی کنید.

– ۱۰ بزرگ شده اید و کمتر برای طرفداری از تیم قرمز و آبی یا این حزب و آن حزب جلز و ولز کرده و کرکری می خوانید.

– ۱۱ ریش و سبیل ندارید که موقع آب خوردن قبل از خودتان سبیلتان آب بنوشد.

– ۱۲ عشق و هنر ابداع شماست.

– ۱۳ همیشه جوان تر از سنتان هستید و هیچ کس نمی داند شما چند ساله اید.

– ۱۴ از سن ۹سالگی به بلوغ عقلی و جسمی می‌رسید و حالاحالاها باید بدوند تا به پای شما برسند!.

– ۱۵ بهشت زیر پای شماست.

– ۱۶ اگر موهایتان مرتب نبود یا وقت برای مرتب کردنشان نداشتید، با سرکردن یک روسری قضیه حل است.

– ۱۷ همیشه در کیفتان آینه دارید و موقعی که در سلف سرویس دانشگاه قورمه سبزی می‌خورید یک دانه لوبیا لابه لای سبیلتان جا خوش نمی کند.

– ۱۸ همیشه تمیز ونظیف و خوشبو هستید … و اگر خوب فکر کنید می بینید که صدها دلیل محکم دیگر وجود دارد که شما به زن بودن خود افتخار کنید