۲ زن جوان به اتهام ربودن کودکی ۹ ساله دستگیر شدند

۲ زن جوان که پس از ربودن کودک ۹ ساله ای ، از خانواده اش درخواست ۵۰ میلیون تومان پول کرده بودند ، از سوی ماموران آگاهی شیراز دستگیر شدند.
به گزارش خبرنگار جام جم ، زنی که بسیار مضطرب و نگران به نظر می رسید ، به دادسرای شیراز مراجعه و ضمن ارائه دادخواستی عنوان کرد ، فرزند ۹ ساله او به نام حمید رضا ، دقایقی پس از ترک محل از سوی فرد یا افراد ناشناس ربوده شده است.
به دنبال این دادخواست ، دستور قضایی برای پیگیری و تحقیق صادر شد و ماموران پلیس آگاهی تحقیقات گسترده ای را در این ارتباط آغاز کردند. با بررسی درباره این پرونده مشخص شد ، آدم رباها در تماس با والدین این کودک ، ۵۰ میلیون تومان پول خواسته اند و تهدید کرده اند اگر موضوع به پلیس گزارش شود ، بدون لحظه ای تردید کودک ۹ ساله را به قتل خواهند رساند. به دنبال این تماس و تحقیق در محل وقوع حادثه ، ماموران ردپای ۲ زن را شناسایی کردند و با بهره گیری از شگردهای خاص پلیسی به ۲ زن به نامهای مرضیه ف و مریم ف که با هم نسبت خواهری دارند ، ظنین شدند و آنها را دستگیر کردند.