۲۰۰ سال حبس براى خفاش شب آفریقایى

دادگاه آفریقاى جنوبى یک راننده تاکسى را به جرم ۳۲ فقره تعرض به ۲۰۰ سال حبس محکوم کرد.

به گزارش خبرگزارى آریا به نقل از سایت خبرى ” اس اى بى سى نیوز ” ، یک راننده تاکسى در آفریقاى جنوبى به نام ” سیمون مالاجى ” دیروز از سوى دادگاه ” پرتوریا ” به اتهام ۳۲ فقره تعرض که طى پنج سال گذشته صورت گرفته است، به ۲۰۰ سال حبس محکوم شد.


بر اساس این گزارش، ” مالاجى ” در مدت زمان یادشده با سوار کردن زنان بى گناه بر اتومبیلش ، آنان را به محل متروکه اى مى کشاند و سپس با تهدید مورد تعرض قرار مى داد.


به گفته قاضی، این مرد در مجموع ۲۰ زن را مورد هتک حرمت قرار داده دادگاه به ۲۰۰ سال حبس محکوم شد.