۲۵ذکر و دعا برای براورده شدن حاجات

از حضرت علی (ع) منقول است که فرمود: هر کس که صد آیه از هر

جای قرآن بخواند، بعد هفت مرتبه «یا الله» بگوید،

اگر بر صخره هم دعا کند، خداوند متعال آن را می‌ شکافد.

***

از امام هادی (ع) روایت شده که فرمود: من در بسیاری از

اوقات خدا را با این دعا می‌ خوانم، و از درگاه خداوند

خواسته ام که هر کس در کنار قبرم، این دعا را بخواند،

خداوند او را ناامید نکند، و آن دعا این است:
یا عدتی عند العدد، و یا رجائی و المعتمد،

و یا کهفی و السند، و یا واحد و یا واحد، و

یا «قل هو الله احد» اسئلک اللهم بحق من خلقته

من خلقک و لم تجعل فی خلقک مثلهم احدا،

صل علی جماعتهم، و افعل بی کذا و کذا (حاجت دعا کننده ذکر شود)
ای یاور من هنگام یاری ‌ها، و ای امید

و اعتمادگاه من، و ای پناهنگاه و تکیه گاه استوار،

و ای یکتا و ای بی همتا، و ای «قل هو الله احد»

از درگاهت مسئلت دارم به حق آن مخلوقاتی

که هیچکس را در مقام مانند آن‌ها نیافریدی،

بر جماعت آن‌ها رحمت فرست. و فلان رحمت

و فلان رحمت و فلان نیازم را برآور

***

قرائت دعای سمات در آخر روز جمعه نزدیک

غروب برای قضای حوائج و خصوصا برای دفع

دشمنان بسیار مجرب است.

و استجابت دعا بعد از قرائت به مدت ۴۰ روز از یقینیات است.

برگرفته شده از:از کتاب الف ختم و ختم. علامه نصراللهی بروجردی

***

ذکری برای استجابت دعا

اللهم إنی أسئلک باسمک العظیم الأعظم الأجل الأکرم

المخزون المکنون النور الحق البرهان المبین

الذی هو نور مع نور و نور من نور و

نور فی نور و نور فی کل نور و نور

فوق کل نور و نور تضیئ به کل ظلمه ویکسر

به کل شده وکل شیطان مرید وکل جبار عنید

لاتقر به أرض ولایقوم به سماء ویأمن به کل

خائف ویبطل به سحر کل ساحر وبغی کل

باغ وحسد کل حاسد ویتصد لعظمه البر والبحر

ویستقل به الفلک حین یتکلم به الملک فلایکون

للموج علیه سبیل وهو اسمک

الأعظم الأعظم الأجل الأجل النور الأکبر الذی

سمیت به نفسک واستویت به علی عرشک

وأتوجه إلیک بمحمد وأهل بیته وأسئل بک

وبهم أن تصلی علی محمد وآل محمد ومحمد أن

تفعل بی کذا و کذا ـ و بجای کذا و کذا حاجت بخواهد.

برگرفته شده از:مفاتیح الجنان مرحوم عباس قمی
***

برای استجابت دعا قبل از بانگ نماز صبح یا بعد از

نمازنافله صبح (بعد از بانگ نماز) ۱۸۰ مرتبه

ذکر “یا سمیع”

خوانده شود. تعداد  کبیر این ذکر

۱۸۰ و تعداد وسیط آن ۱۸ وتعداد

صغیر آن ۹ می‌‌باشد .
***
اگر کسی اسم مبارک “یا سمیع” راروز

پنجشنبه بعد از نماز ۵۰۰ بار بخواند هر دعا
و حاجتی که خواهد روا گردد. و اگر

قاری به این قیام کند مستجاب الدوهگردد. و هر

روز به طریق اوراد چهارصد و دو نوبت

بخواند “یا سَمیعُ یا بَصیر”هرگز به

هیچ چیز محتاج نشود و رسوا نگردد

و دعاهای او مستجاب شود

و صفای باطن او را حاصل گردد.
***
هر که در وقت دعا ۷۰ بار

اسم مبارک”یابدیع” رابخواند دعای وی

مستجاب شود.
***
اگر کسی بعداز فراغ از نماز دستها را بردارد

و هفت نوبت این اسم  مبارک “یا وهاب”

رابخواند و حاجت بخواهد البته دعای او مستجاب است.
***
مداومت بر اسم مقدس

” سمیع الدعا ومجیب الدعا”

موجب

استجابت دعاست.
***
جهت رفع حاجات هر روز ۳۵۰ مرتبه

ذکر “نعمالمولی و نعم النصیر” خوانده شود.
***
جهت رفع حوائج مهم (یک یا چند حاجت)، کمی بع

د از طلوع آفتاب
روز جمعه یا در صورت موفق نشدن، بعد از نماز

ظهر و عصر

روز جمعه، ۱۰۰۱مرتبه خواندن اسم مبارک

“المجیب” بسیارمجرب است.
***
هر کس ۱۰۰۱مرتبه اسم

مبارک “المجیب” بگویدو به درگاه خداوند عرض

حاجت نماید، مأیوس نگردد.
***
بعضی گفته اند هر کس در آخر هر

دعایی ۲۶ مرتبه بگوید”یاسَریعُ یا مُجیبُ” دعایش

به اجابت می‌ رسد.
***
هر که ۱۱۰ بار اسم مبارک” المجیب” رابگوید

و حاجت خود را بخواهد حاجاتش برآورده شود و هر که

دایم مداومت کند ایمن ماند از نکبات دنیا.

***

اگر مهمی داری دریک مجلس ۹۰۰۰ بار این اسم را

بخوان که دعای شما مستجاب خواهد شد.و اگر میسّر نشد

بایستیکه ۱۹۰۰۰ بار این اسم را بخواند.
***

هر که خواهد مستجاب الدّعوه شود هر روز ۶۶ بار این

اسم را بگوید و در آخر این دعا

را بخواند: اِسْتَجِبْ دَعَواتی کُلّ‌ها یا ذَالجَلالِ وَ اْلاِکْرام

همه دعاهای او مستجاب گردد.

***

هر که هر شب اسم مبارک “باقی” را۱۰۰ بار بخواند

و شب جمعه ۱۰۰۰ بار بخواند خداوند دعای او را
مستجاب سازد.

***

به جهت استجابت دعا، آن را با “یاذالجلال والاکرام”

ختم نمایید.

***

هرکه در سجده ۲۱ مرتبه نام مقدس

“یا ذوالجلال و الاکرام” رابگوید

و حاجت بخواهد روا می‌‌شود.
***
به جهت برآورده شدن حوائج، مداومت

بر ذکر “یا ذالجلال و الاکرام” به تعداد

حداقل ۹ مرتبه در روز فراموش نشود.
***
هر که اسم مبارک “یا کَریم” راچندان بگوید

که در خواب رود ملائکه بر وی دعا کنند و دعای

ملائکه سریع الاجابت است.

***

هر که هر روز ۱۳۰ بار

“یا دَلیلَ الْمُتَحَیّرینَ وَ یا غِیاثَ الْمُستَغیثینَ اَغْثِنی”

بگویدو باز بر سر دعوت رود چون تمام کند دو رکعت

نماز حاجت بگذارد و طلب مراد کند خداوند حاجتش
را روا کند.

برگرفته شده از:راز و نیاز