۳مرد هوسران انکار جرم کردند

:۳مرد جوان که دختر دانشجویی را در یکی از شهرکهای اطراف کرج ربوده و با انتقال وی به یک باغ متروکه او را مورد آزار و اذیت قرار داده بودند ، روز گذشته در شعبه ۷۷ دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه نشستند و منکر جرایم سیاه خود شدند.
به گزارش خبرنگار جام جم ، یکی از روزهای آبانماه سال گذشته دختر دانشجویی به مرکز پلیس استان تهران مراجعه و از ۳مرد شرور شکایت کرد. شاکی در تشریح ماجرای تلخی که برایش اتفاق افتاده بود، گفت: دانشجوی یکی از دانشگاه های تهران هستم. عصر روز گذشته سوار اتوبوس شدم و به کرج آمدم. به دلیل این که منزلمان در یکی از شهرکهای اطراف کرج بود، پس از پیاده شدن از اتوبوس منتظر تاکسی شدم و چندین خودروی تک سرنشین هم از مقابلم عبور کردند، اما چون مسافر نداشتند، ترسیدم سوار شوم. ۱۰ دقیقه که گذشت ، خودروی پژویی که ۲ مسافر داخل آن بود، مقابلم توقف کرد و به گمان این که آن ۲ مرد مسافرند، اعتمادم جلب شد و سوار خودرو شدم و راننده حرکت کرد و به مسیرش ادامه داد.


تهدید به مرگ از سوی سرنشینان خودرو


شاکی ادامه داد: مرد راننده در میانه راه به بهانه این که قصد دارد از یک مسیر نزدیکتر مرا به مقصد برساند، تغییر مسیر داد. به او اعتراض کردم که ناگهان یکی از ۲ مرد به ظاهر مسافر چاقویی به سمتم گرفت و با زور و تهدید مرا از شهر خارج کردند و به یک باغ متروکه انتقال دادند. آنها توجهی به حرفهایم نمی کردند و مرا کشان کشان به داخل باغ بردند و مورد آزار و اذیت قرار دادند و تهدیدم کردند اگر ماجرا را به خانواده ام بگویم ، مرا به قتل می رسانند. در حالی که گریه می کردم ، یکی از مردان هوسران تلفنی با مردی صحبت کرد و از او خواست به داخل باغ بیاید.
به این ترتیب پس از گذشت نیم ساعت ، ۲ مرد با یک دستگاه خودرو به آنجا آمدند و قصد آزار و اذیت مرا داشتند که گریه کنان از آنها خواستم کاری با من نداشته باشند. مرد تازه وارد هم وقتی التماس مرا دید، از من خواست سوار خودرویش شوم تا مرا به محل زندگی ام برساند که با ترس و لرز سوار خودرویش شدم.
وقتی زنگ در منزل پدری ام را به صدا درآوردم ، بیهوش شدم و دیگر چیزی نفهمیدم. با اطلاعاتی که شاکی در اختیار ماموران قرار داد، چهره نگاری رایانه ای از ۳ مرد هوسران صورت گرفت و آنها تحت تعقیب قرار گرفتند تا عاقبت پس از چند هفته تعقیب و گریز پلیسی ، شناسایی و دستگیر شدند و با انتقال به مرکز پلیس در مواجهه با شاکی راز جرایم سیاه خود را فاش کردند.


وسوسه شیطانی


یکی از متهمان در اظهاراتش گفت : من و دوستانم وقتی قصد رفتن به منزل را داشتیم ، متوجه دختر جوانی شدیم که در خیابان منتظر تاکسی است و وسوسه شدیم و تصمیم به آزار و اذیت وی گرفتیم.
به عنوان مسافر او را سوار کردیم و با تغییر مسیر، وی را به یک باغ متروکه کشاندیم و سه نفری او را مورد آزار و اذیت قرار دادیم. بعد با تلفن همراه یکی از دوستانم تماس گرفتیم تا آنها هم که ۲ نفر بودند، به ما ملحق شوند، اما آنها وقتی به محل حادثه آمدند، با ما همراه نشدند و سپس شاکی را با خود بردند.


انکار به گناه در دادگاه


به دنبال اعتراف ۳ متهم ، برای آنها قرار قانونی صادر شد تا این که روز گذشته مردان هوسران برای محاکمه در شعبه ۷۷ دادگاه کیفری استان تهران حضور یافتند و به ربودن دختر جوان اعتراف کردند، اما منکر آزار و اذیت وی شدند. بنابراین گزارش ، قاضی ساعی ، رئیس شعبه ۷۷دادگاه کیفری استان تهران به همراه ۴ قاضی مستشار (افتخاری ، صیدی ، ملکی ، معتمدی) پس از شنیدن انکار متهمان ، آنها را با قرار بازداشت موقت روانه زندان کرد تا در جلسه بعدی دادگاه که با حضور وکلای متهمان تشکیل می شود پس از اخذ آخرین دفاع ، رای قضایی مربوط صادر شود.