۳ مورد جالب در مورد شانس و اقبال

“تـــا حـــالا در زندگی : به این سه مورد دقــــت کـــرده اید!؟

شانس یه بار در خونه آدمو میزنه…!

بَدشانسی دستش رو از روی زنگ خونه بر نمیداره…!

بدبختی هم که قربونش برم همیشه کلید داره . . . . . .!!”