۳ مورد جالب

“تـــا حـــالا در زندگی : به این سه مورد دقــــت کـــرده اید!؟ شانس یه بار در خونه آدمو میزنه…! بَدشانسی دستش رو از روی زنگ خونه بر نمیداره…! بدبختی هم که قربونش برم همیشه کلید داره . . . . . .!!”