۳۲۶۰ آمریکایی در انتظار اعدام

مردی ۴۹ ساله که در سال ۱۹۹۴ والدین دوست‌ سابق خود را کشته بود، روز جمعه گذشته روی صندلی الکتریکی اعدام شد. بیشتر ایالات آمریکا محکومان به مرگ را با تزریق ماده سمی اعدام می‌کنند و دادگاه عالی آمریکا در آوریل این روش را قانونی دانست و اعلام کرد که باعث رنج کمتر قربانیان می‌شود.به گزارش خبرگزاری فرانسه ، «جیمز ارل‌رید» در مقابل مرگ با تزریق ماده سمی ، صندلی الکتریکی را انتخاب کرد.

«رید» والدین دوستش را که با او قهر کرده بود به این دلیل کشت که حاضر نشدند به او بگویند وی کجا رفته است.
او در جریان محاکمه خود در ۱۹۹۶ وکلای مدافع خود را برکنار کرد و شخصا به دفاع از خود پرداخت زیرا مدعی بود مدرکی علیه او وجود ندارد.

۳ شاهد گواهی دادند او را هنگام ترک خانه پس از شلیک تیر ، دیده‌‌اند.

«رید» هشتمین زندانی است که در سال‌ جاری در آمریکا اعدام شده‌اند. ۳۲۶۰ زندانی دیگر در زندا‌ن‌های آمریکا در انتظار مرگ به سر می‌برند.