۴ ساعت جستجو برای یافتن پسری که در صندلی عقب ماشین بود

 یک خانواده انگلیسی که به مدت چهار ساعت با ماشین به دنبال پسر گمشده خود می‌گشتند عاقبت او را در صندوق عقب اتومبیل پیدا کردند.
به گزارش روزنامه میرور ، خانواده برودی نیکلاس پس از ناپدید شدن او سوار بر یک اتومبیل ون جاده به جاده و خیابان به خیابان به دنبال او راه افتادند و چهار ساعت تمام به همه محله‌ها و پاتق‌هایی که فکر می‌کردند پسر نوجوان‌شان به آنجا رفته باشد سر زدند، اما اثری از او نیافتند.
بیش از ۱۰۰ نفر از همسایگان ، چندین راننده تاکسی و حتی هواپیمای گشت پلیس شهر پورتموث در این جستجوی خیابان به خیابان شرکت داشتند.
زمانی که هیچ نتیجه‌ای از این جستجوی دست جمعی به دست نیامد. مونی حسین عموی برودی مجددا ماشین خانواده را برداشت تا او نیز تلاش کرده باشد اما زمانی که ناامید به خانه بازگشت ناگهان متوجه شد صدایی از داخل صندوق عقب ون به گوش می‌رسد.
حسین وقتی به عقب نگاه کرد توانست زانوهای پسر گمشده را که در عقب ماشین دراز کشیده بود ببیند.
برودی که تازه از خواب بیدار شده بود و اصلا از ماجرا خبر نداشت به عمویش گفت که از دست سروصدا و اذیت‌های خواهر کوچکش به تنگ آمده و به ماشین‌ آمده است تا کمی آرام باشد و در همین حین به خواب رفته است.
خانواده برودی علی‌رغم این که هنوز چهار ساعت خستگی جستجوی بیهوده را بر تن داشتند از پیدا شدن فرزندشان خدا را شکر کردند.