۴ کلید برای پولدار شدن

چه کاری را بهتر از هر کسی انجام می دهید؟چه کاری را اگر شما انجام دهید سود زیادی نصیب سازمان شما می شود؟

اصول مدیرت – مجله اینترنتی آتا ایران

                                                     4 کلید برای پولدار شدن!


چه کاری را بهتر از هر کسی انجام می دهید؟چه کاری را اگر شما انجام دهید سود زیادی نصیب سازمان شما می شود؟

 کلید اول

تخصص
عبارت است از توانایی شما در بکار بستن استعدادتان آنهم در قسمتی حیاتی که
برای شما یا مشتریان تان ارزشمند است. انتخاب این قسمت که در چه زمینه ای
تخصص داشته باشید در موفقیت بلند مدت شما بسیار تعیین کننده است. شما در چه
زمینه ای تخصص و مهارت دارید؟جنبه های مثبت خود را تقویت کرده، موارد ضعیف را در اولین فرصت ممکن، شناسائی و اصلاح نمائید.

کلید دوم

تمایز
عبارت است از اینکه چگونه در یک یا چند زمینه که تخصص دارید یا کارایی شما
بهتر است برتری خود را نشان دهید. توانایی شما در متمایز کردن خود براساس
کیفیت کار بالا بسیار مهم و کانون فعالیت شغلی شماست. شما به عنوان یک فرد
باید حداقل در یک زمینه کاری برتر باشید. اگر از کارفرما یا کارمندان شما
درباره شما بپرسند:

برتری او در چه زمینه ای است؟ آن‌ها چه جوابی در مورد شما خواهند داد؟

در کدام قسمت کار، شما برجسته هستید؟

چه کاری را بهتر از هر کسی انجام می دهید؟

چه کاری را اگر شما انجام دهید سود زیادی نصیب سازمان شما می شود؟

اگر تاکنون در حرفه خود یک زمینه را مشخص نکرده اید تا در آن بهترین باشید، باید زودتر اقدام کنید.

نقشه
شما برای تبدیل شدن به فردی برجسته، در حرفه خود چیست؟ و چگونه میزان
برتری خود را چه از نظر دانش و چه از نظر مهارت در یک زمینه کاری اندازه می
گیرید؟ این اندازه گیری، استاندارد شما را برای کارایی نشان می دهد.

بهترین
بودن در یک زمینه مهم از شغل و حرفه شما بیشتر از هر چیزی به پیشرفت شما
کمک می کند. اغلب شما می توانید خط مشی شغلی خود را با توجه به نیاز
مشتریان مهم برای ساختن آینده تغییر دهید.

 کلید سوم

تقسیم
بندی عبارتست از توانایی شما در مشخص کردن افراد و سازمانهایی که سود
بیشتری برای شما دارند. نحوه کار بدین صورت است که شما به طور واضح مهمترین
مشتریان خود را مشخص می کنید. و برای جلب رضایت این گروه خاص از مشتریان
تصمیم گیری می کنید. اغلب شما می توانید خط مشی شغلی خود را با توجه به
نیاز مشتریان مهم برای ساختن آینده تغییر دهید. مشتری های اصلی خود را درست
بشناسید و به آن‌ها نزدیکتر شوید. تا با نیاز آن‌ها آشنا شوید.

  کلید آخر

تمرکز
عبارتست از توانایی شما در تمرکز ذهنی بر روی خدماتی است که برای آن شخص
یا سازمان اهمیت دارد. این چهار استراتژی نقطه کانونی حیاتی برای رسیدن به
دست آوردهای فوق العاده در سازمان و حرفه شماست.

از خود بپرسید:

کدام مهارت است که اگر آن را در خود تقویت کنید بیشترین اثر مثبت را در حرفه شما به جا می گذارد؟

پاسخی
که به این سؤال می دهید را به عنوان یک هدف بنویسید و برای آن یک ضرب
العجل تعیین کنید. برای خود طرح و نقشه داشته باشید و برای رسیدن به هدف پر
تلاش باشید تا بر آن نائل شوید. این کلید واقعی رسیدن به موفقیت شغلی است.