۴۸۰ هزار نفر برای استرداد فیش تلفن همراه به دفاتر پست مراجعه کردند
تا پایان روز هشتم


۴۸۰ هزار نفر برای استرداد فیش تلفن همراه به دفاتر پست مراجعه کردند


خبرگزاری فارس: تا پایان روز هشتم برای استرداد فیشهای ثبت نام سیم کارت بهمن ماه سال گذشته حدود ۴۸۰ هزار نفر به باجه‌های پستی برای گرفتن تاییدیه مراجعه کردند.


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، از حدود ۴۸۰ هزار نفر که برای دریافت تاییدیه پستی مراجعه کردند تنها حدود ۲۶۰ هزار نفر موفق به دریافت وجه ودیعه ثبت نام خود شدند.
براساس گزارش در تهران و تا پایان روز هشتم نیز حدود ۱۶۰ هزار نفر از آغاز زمان استرداد به باجه‌های پستی تهران مراجعه کرده‌اند.
ارزش ریالی ۴۸۰ هزار فیش ثبت نامی ۱۷۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال است.