۶۵سال زندان برای قاتل زن ۹۹ساله‌

۶۵سال زندان برای قاتل زن ۹۹ساله‌

جام جم آنلاین: مردی که در ناحیه اسئولای فلوریدای آمریکا، همسایه ۹۹ ساله خود را به قتل رسانده بود، روز پنجشنبه به ۶۵ سال زندان محکوم شد. قاتل که مویس اوپونت نام دارد، ادیت مک کالای ۹۹ ساله را با طناب خفه کرد و دختر ۷۸ ساله‌اش را نیز بشدت کتک زد.


خانواده قربانی به آژانس خبری آی‌ویتنس گفتند انتظار داشتند قاتل به مدت بیشتری زندان محکوم می‌شد. اوپونت ابتدا به قتل نوع اول متهم بود که مجازاتش اعدام است، اما دادگاه به او یک درجه تخفیف داد و قتل را نوع دوم اعلام کرد.