۶۸ درصد مردم آمریکا از عملکرد بوش ناراضی اند

نتایج یک نظرسنجی در آمریکا نشان می دهد ۶۸ درصد جامعه آماری این نظرسنجی از عملکرد بوش رییس جمهور آمریکا ناراضی هستند .

به گزارش خبرگزاری آریا، در این نظرسنجی که “مرکز تحقیقاتی پیو” Pew Research Center آن را از ۳ تا ۶ مرداد انجام داده است ، جامعه آماری ۱۵۰۳ بزرگسال آمریکا به این پرسش که “در مجموع از عملکرد بوش به عنوان رییس جمهور آمریکا راضی هستید یا ناراضی ؟” تلفنی پاسخ دادند .


این نظرسنجی نشان می دهد فقط ۲۷ درصد جامعه آماری نظرسنجی از عملکرد رییس جمهور آمریکا راضی هستند .


در نتایج نظرسنجی مرکز تحقیقاتی پیو که به تازگی منتشر شده است ، ۵ درصد جامعه آماری هم در پاسخ به پرسش نظرسنجی درباره این که “در مجموع از عملکرد بوش به عنوان رییس جمهور آمریکا راضی هستید یا ناراضی ؟” ؛ “نمی دانم” پاسخ داده اند .


در نتیجه گیری این نظرسنجی آمده است ؛ مقایسه نتایج نظرسنجی جدید با نظرسنجی های گذشته در همین زمینه نشان می دهد که میزان رضایت از عملکرد بوش کاهش یافته و به پایین تر از یک سوم رسیده است .