۷۲ میلیون کودک به مدرسه نمی‌روند

دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز بین‌المللی سوادآموزی، ۸ سپتامر ۲۰۰۷ برابر با ۱۷ شهریور ۸۶ ،‌ضمن اعلام این واقعیت تلخ که هنوز در جهان ۷۷۴ میلیون بیسواد وجود دارد و ۷۲ میلیون کودک به مدرسه نمی‌روند، از جهانیان خواست تا تلاشهایشان را برای بهبود میزان سوادآموزی دو چندان کنند تا با همکاری یکدیگر هدف سواد برای همه به دست آید.


به گزارش گروه اجتماعی ایسنا بان‌کی‌مون، در پیام خود با اشاره به موضوع امسال روز بین‌المللی سوادآموزی که «سلامت و سواد» است گفت : دستیابی به سواد فرایند توانمندسازی بوده و برای توسعه و سلامت اساسی است.


وی افزود: ارتباط مهمی بین سواد و سلامت وجود دارد.


مهارتها و تجربیات سواد، ابزارهای قدرتمند توانمندسازی زنان و مردان برای توسعه ظرفیتهای مورد نیازشان برای اعتماد به نفس و سلامت بهینه هستند.


دبیرکل سازمان ملل متحد تصریح کرد: سوادآموزی جهانی به عنوان چالشی دشوار باقی مانده است. این چالش مربوطه به همه ما یعنی دولتها، خانواده ملل متحد، سایر سازمانهای بین‌المللی، بخش خصوصی، جامعه مدنی، گروههای محلی و اشخاص است.


وی گفت: همه ما می‌توانیم کمک کنیم و همگی باید بخشی از راه حل باشیم.