۹ روش برای فتح کردن قلب یک مرد

۹ روش برای فتح کردن قلب یک مرد

این موضوع حقیقت دارد که امروزه بیش از هر زمان دیگر مردان عجلهای برای متعهد گشتن به یک رابطه درازمدت از خود نشان نمیدهند.

هنگامی که از مردان در مورد علل این مسأله پرسش میشود، آنها معمولاً چندین دلیل گوناگون را برای عدم آمادگیشان برای ازدواج مطرح میسازند. اما در کل ۴ عامل عمده وجود دارد که تأثیر بسزایی روی رفتار مردان امروزی برای تن ندادن به تعهد درازمدت ازدواج اعمال میکنند:

۱ – مردان با فشار اجتماعی کمتری برای متأهل شدن مواجه هستند. بنابراین یک عامل برای تن دادن به ازدواج در مردان عملاً حذف میشود.

۲ – مردان از پیامدهای احتمالی عدم موفقیتآمیز شدن رابطه وحشت دارند. رنجهای عاطفی حاصل از جدایی میتواند برای مردان ویرانگر و طاقتفرسا باشد. از طرفی آنها بیشتر نگران ریسک خسارات مالی که احتمال دارد هنگام جدایی و طلاق متحمل آن گردند، نیز هستند.

۳ – این در سرشت و طبیعت مردان است که هر چیزی را که موجب تغییر عمده و جدی در زندگیشان میشود را به تأخیر اندازند. ازدواج تا حدودی آغاز مشکلات یک مرد است. خواه مردان امروزی به این گفته اعتقاد داشته باشند و یا خیر، مردان تمایلی به خروج از منطقه آسایش و فراغ خاطر خویش و گام نهادن به یک زندگی مملو از مسئولیت، سازش و از خودگذشتگی را ندارند.

۴ – مردان هنگامی تن به ازدواج میدهند که مطمئن شوند بهترین گزینه ممکن را انتخاب کردهاند. تعداد معدودی از مردان همواره در این اندیشهاند که: نکند سر و کله یک دختر بهتر در زندگی آنها پیدا شود. اما چگونه میتوان مردان را پایبند یک رابطه درازمدت و تعهدآور ساخت؟

۹ روش برای دستیابی به این منظور و این که قلب یک مرد را فتح کنید به قرار زیر است:

۱ – آگاهانه و معقولانه اطمینان یابید که مردی که برگزیدهاید را دوست داشته و میخواهید باقی عمر را با وی سپری کنید.

بنابر این تا زمانی که کاملاً متقاعد نشدهاید که برای یکدیگر مناسب هستید، اندیشه تعهد و ازدواج نباید به ذهن شما خطور کند. شناخت شما از همسرتان باید به حدی باشد که قادر به تعیین این موارد باشید که وی قادر به متعهد شدن میباشد. او برخوردار از بسیاری از ویژگیها و صفاتی است که شما همواره در مرد دلخواه خود جستجو میکردید. شخصیت او شما را ملزم به احترام و ستایش میگرداند. او قبلاً در آزمون وفاداری، صداقت، راستی و مراعات حال دیگران سربلند بیرون آمده است و آن که باید مطمئن گردید که وی شما را حقیقتاً دوست دارد.

۲ – همواره همان فردی باشید که هستید و از ابراز ماهیت واقعی خود بیم نداشته باشید. این شاید مهمترین خصلتی باشد که مردان در زنان جستجو میکنند. ۹۹ درصد از مردان در نظرسنجیهای گوناگون این گونه اظهار داشتهاند که زنانی که شخصیتشان پس از ازدواج دستخوش تغییر میشود در ردیف نخست فهرست علل جداییها پس از ازدواج آنها قرار میگیرند.

پافشاری در رفتاری که در آن زنان به منظور اهمیت بخشیدن به مرد خود، مرتباً با او سازش کرده و از ابراز عقاید و نظرات خود خودداری میکنند و یا به لطیفههای بیمزه او میخندند، هیچگاه نتیجهبخش نخواهد بود. بنابراین خویشتن حقیقی خود باشید و همواره مراقب باشید شاید مرد شما در حال امتحان کردن شماست.

۳ – به او نشان دهید که استقلال دارید. مردان از زنانی که به عقب تکیه میدهند و منتظر میمانند تا مرد آنها تمام امور زندگی آنها را به دست گیرد، بیزار هستند. نشان دهید با آن که شما از ایدههای او استقبال میکنید، بدون او نیز توانایی به انجام رسانیدن کارها را دارید.

هر گاه برنامه خرید خانهای را در سر دارید آن را به پس از ازدواج خود موکول نسازید. زیرا این عمل موجب میشود مرد این گونه برداشت کند که شما شخصیت مستقلی ندارید.

۴ – به او نشان دهید که فردی مهربان و دوست داشتنی هستید. شاید شگفتانگیز به نظر آید: یک مرد به دختری نیاز دارد که او را دوست داشته و خود نیز دوست داشتنی باشد. به همان میزان که استقلال فردی به زنان قدرت میبخشد به همان میزان نیز عدم توانایی آنها در سازگاری، مردان را دلسرد میکند.

مردان این گونه زنان را بیاحساس، بیعاطفه و ناتوان در عشقورزی تلقی میکنند. بنابراین همان طور که زنان نیاز دارند استقلال فردی خود را به مردان نشان دهند باید مشخص کنند که دارای میل وافری برای قسمت کردن عشق خود با مرد زندگیشان هستند.

۵ – نشان دهید که او را دوست دارید. علاقهمندی به خویشتن حقیقی او نه برای آنچه او میتواند برای شما فراهم آورد. بسیاری از مردان در پاسخ به این پرسش که چه چیزی پیش از ازدواج برای آنها حائز اهمیت است، پاسخ دادهاند که: اطمینان یافتن از آن که دختر مورد علاقه آنها را دوست داشته باشد برای آنچه که هستند و نه وسیلهای برای دستیابی به هدف.

هیچ مردی دوست ندارد احساس کند که دختر مورد علاقهاش به این علت او را برگزیده که: او یک تأمینکننده معیشت مناسب، یک شهروند نمونه و یا حتی یک پدر خوب بالقوه است. تمام این مسائل برای مردان اهمیت دارد اما یک مرد زمانی که متوجه میشود یک دختر به این علت او را برگزیده که او بهترین دوست او بوده است بسیار خرسند میشود.

دختری که همواره در کنار همسر خود باقی بماند صرف نظر از موقعیت و اوضاع مرد خود اما چگونه میتواند به این امر نائل آید؟ به زندگی او علاقه نشان دهید همچنین به علاقهمندیها و ارزشهایی که او در زندگی قائل است. درباره شغلش صحبت کنید اما بیشتر به جنبههای معنوی و بالندگی شخصیتی آن توجه کنید و نه به درآمد و منافع مالی آن. از خصوصیات نیک شخصیتی و اخلاقی او سخن گویید.

۶ – برای آن که او را به دنبال خود بکشانید برایش نقش بازی نکنید. مردان کاملاً از بازیهایی که زنان به آنها روی میآورند تا توجه مردان را جلب خود سازند آگاهند. حتی ممکن است مردان اغواگردیده و برای پیروزی در بازیهای شما به هر عملی دست بزنند. اما هیچگاه متعهد به شما نخواهند شد.

البته عده معدودی هم بر این باورند هم صحبت شدن با دیگران برای برانگیختن حس حسادت ممکن است برای مدت کوتاهی کارساز باشد. اما او چگونه میتواند به شما اعتماد کند؟ هنگامی که شما را دسیسهگر بپندارد؟ حتی اگر شیفته شما باشد. هنگامی که کوچکترین شبههای در اعتماد و صداقت شما داشته باشد از متعهد شدن هراس خواهد داشت.

۷ – نشان دهید که قصد تغییر دادن او را در سر ندارید. هر گاه یک مرد احساس کند که تعهد به یک دختر و ازدواج با او سبب به وجود آمدن تغییرات عمده و اساسی در سبک زندگی او میشود، سرسختانه برای متعهد شدن از خود مقاومت نشان خواهد داد. حتی اگر عاشق آن دختر باشد.

نشان دهید که قادر به سازش با او هستید. نشان دهید از آن که او بدون حضور شما برای تماشای فوتبال یک شب را با دوستان خود بگذارند، اعتراضی ندارید، کاری نکنید که احساس کند اکنون باید از وقت خود کمال استفاده را ببرد. زیرا زندگی او پس از ازدواج تغییر خواهد کرد.

۸ – به ظاهر خود اهمیت دهید. این بدین مفهوم نیست که شما مانند یک مدل قدم برداشته و یا لباس بپوشید. اما تا حدودی به ظاهر خود برسید. لباسی به تن کنید که بیانگر بهترین صفات شما و برازنده شما باشد. با اعتماد به نفس حرکت کرده و رفتار کنید.

۹ – طوری وانمود نکنید که برای ازدواج شتابزدهاید، ممکن است شما تصور کنید او تاکنون وقت زیادی را برای تصمیمگیری در مورد شما سپری کرده است. اما آرامش خود را حفظ کنید! این ممکن است خبر نویدبخشی باشد. ممکن است او میخواهد مطمئن شود که یک تصمیم معقول و صحیح اتخاذ کرده است.

خود را شتابزده و ناشکیبا نشان ندهید. با خیال آسوده به زندگی روزمره و عادی خود ادامه دهید. هیچگاه به یک مرد پیشنهاد ندهید که به ملاقات والدین شما بیاید و یا بالعکس. مگر آن که خود خواهان باشد. بهتر است اجازه دهید این تصمیم را خود اتخاذ کنند.

به خاطر داشته باشید هدف شما فراهم آوردن اطلاعات مورد نیاز برای اتخاذ تصمیم است. ضمن این که فضا و فرصت کافی و مورد نیاز را نیز در اختیار او قرار دهید