مجازی (مطالب اعضای سایت)

1747مطلب موجود می باشد.

مطالبی که خوانندگان و اعضای سایت جامعه مُجازی Mojazi.ir درج کرده اند.

خوردن آدامس و تأثیرات آن بر سلامت
مجازی (مطالب اعضای سایت)

خوردن آدامس و تأثیرات آن بر سلامت


آدامس جویدن را یونانیان، به مردمان شناساندند. آنها صمغ یا رزین درخت mastic یا mastiche را می جویدند. این صمغ را بیشتر زنان یونانی می جویدند. آنها…