خرید گردنبند فروهر و پرچم

27,000 تومان

تركيبي از دو نماد ايرانيان….. تقديم به تمام دختران و پسران آريايي…

خـریـد ایـنـتـرنـتـی

توضیحات

گردنبند فروهر و پرچم

یک گردنبند زیبا و اصیل ویژه ی جوانان ایرانی

ترکیبی از دو نماد ایرانیان

تقدیم به تمام دختران و پسران آریایی…


%image_alt%


فوق العاده
شیک و زیبا

یک مدل بسیار پر طرفدار

نمــــــاد
فـــــــروهر

نیاکان ما
از چند هزار سال پیش دریافته بودند که هر انسان زنده از تن، جان، روان،
وجدان و فروهر (Fravahr) سرشته شده که پویندگی و بالندگی انسان از کوشش و
جوشش آنهاست.
فروهر از دو واژهی “فره” به معنی جلو، پیش و “وهر” یا ورتی به معنی برنده و
کشنده درست شده است و شاید بتوان گفت از نظر زندگی، فروهر بزرگترین و
باارزشترین جزء وجود انسان است ، چون پرتوی از هستی بیپایان اهورامزداست که
انسان را بهسوی رسایی رهنما میشود و وظیفهی پیشبری و فرابری، برای انسان به
برترین پایهی هستی را داراست. و پس از مرگ با همان پاکی و درستی به اصل خود
(اهورامزدا) میپیوندد.


%image_alt%

امروزه نگارهی زیر بین زرتشتیان نمایانگر شکل فروهر است و
بهعنوان نشانوارهی دین زرتشتی بهکار میرود. این نگاره، گذشتهی چندین
هزارساله داشته و شبیه آن در جاهای دیگر و نزد قومهای دیگری دیده شده است
ولی شکل کنونی آن در کتیبههای هخامنشی بالای سر پادشاهان دیده میشود.

نگاره فروهر, از چند
قسمت تشکیل شده, که هر قسمت فلسفه خاص خود را دارد.


یک گردنبند
فوق العاده مناسب برای

پسران و دختران
جوان

طراحی ظریف
و فوق العاده


%image_alt%

تاریخچه تکامل پرچم ایران

نخستین اشاره در تاریخ اساطیر ایران به وجود پرچم، به قیام کاوه آهنگر
علیه ظلم و ستم آژی دهاک(ضحاک) بر میگردد. در آن هنگام کاوه برای آن که
مردم را علیه ضحاک بشوراند، پیش بند چرمی خود را بر سر چوبی کرد و آن را
بالا گرفت تا مردم گرد او جمع شدند. سپس کاخ فرمانروای خونخوار را در هم
کوبید و فریدون را بر تخت شاهی نشانید.

تقدیم به آقایون و خانم های مشکل پسند

جذابیت و زیبایی

هدیه ما به شماست…..

فریدون نیز پس از آنکه فرمان داد تا پاره چرم پیش بند کاوه را با
دیباهای زرد و سرخ و بنفش آراستند و دُر و گوهر به آن افزودند، آن را درفش
شاهی خواند و بدین سان ” درفش کاویان ” پدید آمد. نخستین رنگهای پرچم ایران
زرد و سرخ و بنفش بود، بدون آنکه نشانه ای ویژه بر روی آن وجود داشته باشد.
درفش کاویان صرفاً افسانه نبوده و به استناد تاریخ تا پیش از حمله اعراب به
ایران، بویژه در زمان ساسانیان و هخامنشیان پرچم ملی و نظامی ایران را درفش
کاویان می گفتند، هر چند این درفش کاویانی اساطیری نبوده است.

با فتح ایران به دست اعراب –
مسلمان، ایرانیان تا دویست سال هیچ درفش یا پرچمی نداشتند و تنها دو تن از
قهرمانان ملی ایران زمین، یعنی ابومسلم خراسانی و بابک خرم دین دارای پرچم
بودند. ابومسلم پرچمی یکسره سیاه رنگ داشت و بابک سرخ رنگ به همین روی بود
که طرفداران این دو را سیاه جامگان و سرخ جامگان می خواندند. از آنجائی که
علمای اسلام تصویرپردازی و نگارگری را حرام میدانستند تا سالهای مدید هیچ
نقش و نگاری از جانداران بر روی درفش ها تصویر نمی شد.

نخستین تصویر بر روی پرچم ایران

در سال ۳۵۵ خورشیدی ( ۹۷۶ میلادی ) که غزنویان، با شکست دادن سامانیان،
زمام امور را در دست گرفتند، سلطان محمود غزنوی برای نخستین بار دستور داد
نقش یک ماه را بر روی پرچم خود که رنگ زمینه آن یکسره سیاه بود زردوزی کنند.
سپس در سال ۴۱۰ خورشیدی ( ۱۰۳۱ میلادی ) سلطان مسعود غزنوی به انگیزه
دلبستگی به شکار شیر دستور داد نقش و نگار یک شیر جایگزین ماه شود و از آن
پس هیچگاه تصویر شیر از روی پرچم ملی ایران برداشته نشد تا انقلاب ایران در
سال (۱۹۷۹ میلادی).

طراحی تحسین
بر انگیز، ظرافت خیره کننده

مدل بسیار
پرطرفدار پسران و دختران جوان


Best Design 4 All Boys & girls

خرید اینترنتی
:: توجه: در صورت عدم موجودی، به صفحه محصولات مشابه هدایت خواهید شد! ::