آسایشگاه سالمندان کهریزک

1مطلب موجود می باشد.
عمومی و سیاسی

وضعیت سنگ قبر دختر مظفرالدین شاه+عکس


سنگ قبر فخرالدوله دختر مظفرالدین شاه و موسس آسایشگاه سالمندان کهریزک در قبرستان ابن بابویه شکسته و در میان تلی از خاک رها شده است به طوریکه…