آقا دوربینی در حرم امام

1مطلب موجود می باشد.
جالب و ديدني

عکس/ آقای دوربینی در حرم امام(ره)


اگه آقا دوربینی رو نمی شناسید باید بگم که تو عکس ربذ، قسمت سمت چپ پایین عکس یه آقای نسبتا مسن با مشت گره کرده! هست که…