ابوالقاسم طالبی

1مطلب موجود می باشد.
ابوالقاسم طالبی تکذیب کرد
عمومی و سیاسی

ابوالقاسم طالبی تکذیب کرد


به نقل از جهان،‌ به دنبال انتشار خبری با عنوان “ابوالقاسم طالبی فیلم امام رضا(ع) را می سازد” در یکی از خبرگزاری ها، این کارگردان سینما با…