احمد مسجدجامعی رئیس نمایشگاه کتاب

1مطلب موجود می باشد.
عمومی و سیاسی

محمد علی‌ کلی‌ درنمایشگاه‌ کتاب‌ تهران/عکس


خبرآنلاین: محمدعلی کلی بوکسور معروف آمریکایی در سال ۷۲ به ایران آمد و از نمایشگاه بین الملی کتاب تهران بازدید کرد. این بوکسور ۱۹ سال پیش به…