اخراج مناقین از عراق

1مطلب موجود می باشد.
عمومی و سیاسی

عکس یک کودک در حال زنده به گور شدن!


فارس تصویر یک عضو سازمان تروریستی منافقین در حال زندە بە گور کردن کودک عراقی را منتشر کرد. خبرگزاری فارس برای اولین بار سند تصویری دربارە جنایات…