ادیسون وارد بهشت می شود؟

1مطلب موجود می باشد.
آیا ادیسون وارد بهشت می شود؟
مذهبی

آیا ادیسون وارد بهشت می شود؟


به نقل از برنا، گاهی سوالاتی درباره خلقت و معاد به ذهن انسان می‌رسد که پاسخ آن برای عموم مردم نامشخص و نیاز به متخصصینی دارد تا…