اسم ایران در کارتون پلنگ صورتی

1مطلب موجود می باشد.
عکس: قسمتی جالب از کارتون پلنگ صورتی درمورد ایران که هرگز ندیده اید!
جالب و خواندني

عکس: قسمتی جالب از کارتون پلنگ صورتی درمورد ایران که هرگز ندیده اید!


این تصویر مربوط به کارتون پلنگ صورتی در حدود ۳۹ سال پیش است. وقتی که پلنگ صورتی چمدونشو میبنده که بره سفر توریستی ، چهار کشور رو…