اشک مادر

1مطلب موجود می باشد.
لحظه جان سپردن کودک در برابر مادر +عکس
عمومی و سیاسی

لحظه جان سپردن کودک در برابر مادر +عکس


لحظه لبخند کمرنگ مادر سومالیایی و امید او برای بهبودی فرزندش تا جان سپردن کودکش در اثر قحطی و بیماری، صحنه ای که دل هر انسان آزاده…