افتتاح‌های نافرجام احمدي نژاد

1مطلب موجود می باشد.
نگاهی به افتتاح‌های نافرجام دکتر احمدی‌نژاد
عمومی و سیاسی

نگاهی به افتتاح‌های نافرجام دکتر احمدی‌نژاد


فردا؛ گروه اقتصادی: شاید اگر مرگ هم وطنانمان ۷-۸ سال قبل رخ می‌داد شوکه می‌شدیم، موج خبری به راه می‌افتاد، افکار عمومی حسساسیت فوق العاده از خود…