انتقاد فراستی از خنده بازار

1مطلب موجود می باشد.
انتقاد فراستی از موضوعات دم دستی برنامه «خنده بازار»
سينما - تلويزيون

انتقاد فراستی از موضوعات دم دستی برنامه «خنده بازار»


از آنجایی که متن این برنامه زیاد قوی نیست، دوستان گاهی به لودگی می افتند و طنز و لودگی را با هم اشتباه می گیرند و فرافکنی…