ايدز

1مطلب موجود می باشد.
عکس : غم انگیز ترین نقاشی کشیده شده!
جالب و ديدني

عکس : غم انگیز ترین نقاشی کشیده شده!


این نقاشی توسط پسرکی مکزیکی / آمریکایی کشیده شده که از بدو تولد از مادرش ایدز گرفته است .این نقاشی برنده ۱۶ جایزه بین المللی شده و…