بازیگر نقش یهودا

1مطلب موجود می باشد.
سينما - تلويزيون

هنرپیشه برزیلی اشتباهی خودرا دار زد /عکس


عصر ایران: در جریان یک نمایش در برزیل ، یک هنرپیشه جوان برزیلی اشتباهی خود را دار زد و بدون اینکه دیگر بازگران متوجه شوند پس از…