بستنی خوردن

1مطلب موجود می باشد.
چگونه از طریقه ی بستنی خوردن یک زن به مجرد بودن او پی ببریم
جالب و خواندني

چگونه از طریقه ی بستنی خوردن یک زن به مجرد بودن او پی ببریم


جانی کوچولو توی کلاس نشسته بود و داشت مسایل ریاضی را حل می کرد که معلم از او سوالی پرسید : اگه ۵ تا پرنده روی یک…