تابلوی تبلیغاتی جالب

2مطلب موجود می باشد.
جالب و ديدني

عکس: جالبترین آگهی های تبلیغاتی دروغین!


این استخر بزرگ! که بچه ها را تا این حد ذوق زده کرده، آنقدرها هم که نشان می دهد، بزرگ نیست! شاید به اندازه همین لبخند برای…

تصاویر: تبلیغات تجاری جالب برای ماه رمضان
جالب و ديدني

تصاویر: تبلیغات تجاری جالب برای ماه رمضان


در این بیلبورد روزها فقط ظروف مشخص است و با تاریک شدن هوا و نزدیک شدن به وقت افطار غذاهای داخل ظروف هم نمایان می شود  …