تبریک از طرف همسر دوم

1مطلب موجود می باشد.
تصویری/تبریک همسر دوم به شوهر حج رفته
جالب و ديدني

تصویری/تبریک همسر دوم به شوهر حج رفته


مقدمتان که منور به نور الهی و مصفا به صفای حرم نبوی است را خوش آمد می‌گوییم. از طرف همسر دوم.