ترس دختر 6 ساله از رئیس جمهور

1مطلب موجود می باشد.
از ترس رئیس جمهور، دستانم را زیر آب می برم…
عمومی و سیاسی

از ترس رئیس جمهور، دستانم را زیر آب می برم…


۲۵ دعای برتر کودکان ایرانی از بین بیش از ۲۵ هزار و ۲۲۰ دعا انتخاب شدند.در اختتامیه «ششمین جشنواره دست های کوچک دعا» در تبریز که برای…