تکذیب مهاجرت حامد کمیلی از ایران

1مطلب موجود می باشد.
حامد کمیلی: ایران را ترک نخواهم کرد
سينما - تلويزيون

حامد کمیلی: ایران را ترک نخواهم کرد


حامد کمیلی این روزها روزهای پرحاشیه ای را می گذراند و با انتشار خبر مهاجرتش از ایران حسابی مورد توجه قرار گرفته است، حامد در مصاحبه ای…